ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

 

Αναπτύχθηκε αρχικά από τους Παναγιώτη Αντωνόπουλο, Κωνσταντίνο-Νεκτάριο
Γουργουλιάτο και Ανδρέα Παπαλάμπρου, μέλη της Αστρονομικής Εταιρείας
Πάτρας "Ωρίων" και του AstroVox και άνοιξε για το κοινό τον Αύγουστο του 2006.

Οργανώθηκε στα πρότυπα της wikipedia με στόχο την προαγωγή της γνώσης για
την αστρονομία. Θέλουμε το astronomia.gr να είναι κάτι παραπάνω από
εγκυκλοπαίδεια. Να αποκτήσει σειρά άρθρων, τεχνικών, προτάσεων και να
αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους φίλους της αστρονομίας στην Ελλάδα.
Επίσης, σαν πιο εξειδικευμένη σελίδα, στοχεύουμε κάποια στιγμή να έχουμε
πληροφορίες που δεν υπάρχουν πάντα στις γενικές εγκυκλοπαίδειες αλλά και
να υπάρχει ένα μέρος γεμάτο αποκλειστικά από αστρονομία.

Το astronomia.gr βασίζεται σε στους επισκέπτες, για την προσθήκη νέων και
την τροποποίηση υπαρχόντων άρθρων. Η εγκυκλοπαίδεια ακόμα βρίσκεται υπό
ανάπτυξη. Περιμένουμε από όλους τη βοήθειά σας

www.astronomia.gr

 
     
     
     
     

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το δικτυακό μας τόπο επικοινωνείστε με το διαχειριστή του webmail[at]astrolesvos[dot]gr

2006