ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


 

  

 

Βιολογικό προϊόν απολύτως ασφαλές για την εξάλειψη κάθε μυρωδιάς και απόφραξη αποχετεύσεων, κάδων απορριμμάτων, βόθρων, φορητών και σταθερών χημικών τουαλετών, δημοτικής αποχέτευσης, εργαστηρίων επεξεργασίας τροφίμων, σφαγείων κλπ.

Διατίθεται βαρέλια 200 lt. και σε δοχεία 20, 10 και 1 lit.

 

Η μοναδική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, διαδικασία παραγωγής,
παρέχει στους μικροοργανισμούς
Microlife

- Εξαιρετική διάρκεια ενάντια στις επιθετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Απόδοση βιοδιάσπασης σημαντική ακόμα με φυσική γενετική σύνθεση.
- Αποτελεσματικά στα βιομηχανικά τοξικά απόβλητα.
- Υψηλή απόδοση στις εφαρμογές αποκατάστασης του χώματος και του ύδατος
- Ειδικά αποτελεσματικά στους υδρογονάνθρακες και τις διαρροές πετρελαίου.
- Δεν απαιτείται διαδικασία ενεργοποίησης στα προϊόντα σε μορφή σκόνης.
- Πολύ οικονομικά ακόμα με την υψηλή απόδοση στις εσωτερικές εφαρμογές.

 

Οι κύριοι τομείς εφαρμογής των προϊόντων βιοτεχνολογίας της Microlife είναι:
* Πρόληψη των προβλημάτων φραξίματος και μυρωδιάς που προέρχονται από τους αγωγούς και τις λιποπαγίδες.
* Πρόληψη των προβλημάτων μυρωδιάς από τις σηπτικές δεξαμενές και η βελτίωση της διαπερατότητας.
* Επεξεργασία των λιμνών, των λιμνοθαλασσών και των τρεχούμενων νερών.
* Αποκατάσταση της υδρόβιας ισορροπίας. Εφαρμογές βιοθεραπείας και βιολογικής αύξησης.
* Επεξεργασία του χώματος που μολύνεται από τα βιομηχανικά απόβλητα και αναγέννηση της ζωής.
* Επεξεργασία των αποβλήτων βιομηχανικών υγρών συμπεριλαμβανομένων των τοξικών αποβλήτων.
* Διαρροές του πετρελαίου και άλλων βιομηχανικών αποβλήτων.
* Αύξηση της αποδοτικότητας στη λιπασματοποίηση της διαδικασίας των αστικών στερεών αποβλήτων.
* Επεξεργασία και βελτίωση του χώματος. Αύξηση στη γεωργική αποδοτικότητα.
* Προβιοτικές προσμίξεις.
* Αύξηση της αποδοτικότητας στις λίμνες αναπαραγωγής ψαριών. Πρόληψη από τον ευτροφισμό.
 

Τα προϊόντα

για οικιακή χρήση, που αντιπροσωπεύουμε, μπορείτε να τα βρείτε: σε υγρό, σε σκόνη και συμπαγή μπλόκ αργής διάλυσης.